Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การใส่ลิสต์ให้กับข้อความ

  • วิธีที่ 1 สร้างจากกล่องข้อความที่มีอยู่แล้ว

1. ลากเม้าส์ครอบทั้ง 3 ข้อความ หรือตามจำนวนที่เราจะทำลิสต์ หรือ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกข้อความให้ครบ

2. คลิกที่ไอคอนสร้างลิสต์ ตามรูป 


3. คลิกไอคอนลิสต์

4. เลือกรูปแบบลิสต์

5. ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ถ้าไม่ถูกใจก็สมารถเปลี่ยนใหม่ได้


จะได้ผลดังนี้  • วิธีที่ 2 สร้างจากกล่องข้อความที่มีอยู่แล้ว

1. คลิกที่แท็บ Insert แล้วคลิกเลือก Text Box


2. คลิกเลือกไอคอนสร้างลิสต์

3. เลือกสไตล์ของลิสต์

4. คลิกแล้วพิมพ์ลงบนหน้าสไลด์


เมื่ิอพิมพ์บรรทัดแรกเสร็จแล้วให้กด Enter เพื่อขั้นบรรทัดใหม่ จะมีลิสต์ปรากฏขึ้นดังรูป