Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์

  • การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม
  • การแทรกรูปภาพจากคลิปอาร์ต


  • การแทรกภาพจากแฟ้ม   มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกภาพ

2. คลิกที่เมนู Insert

3. คลิกที่ไอคอน Picture ตามลูกศรหมายเลข 3


4. เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพไว้

5. คลิกเลือกรูปที่ต้องการ

6. กดปุ่ม Insert  จากนั้นทำการปรับขนาดภาพและจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมสวยงาม  • การแทรกภาพคลิปอาร์ต (Clip Art)

1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกคลิปอาร์ต

2. คลิกเลือกไอคอน Clip Art (หมายเลข 2)

3. เบื้องต้นจะยังไม่มีรู้อะไรปรากฏขึ้นด้านขวามือให้คลิกที่ปุ่ม Go

4. เลื่อนแถบเพื่อหารูปภาพเมื่อได้ภาพที่ต้องการให้ทำการคลิกรูปจะมาปรากฏที่หน้าสไลด์ของเรา

5. ทำการปรับขนาดและตำแหน่งให้เหมาะสม